Pojistka na blbost vám může zachránit úspory

Určitě jste o ní už slyšeli, pojistka na blbost je docela užitečná věc. Komu z nás se totiž ještě nestalo, že třeba v obchodě něco shodil a rozbil? Kdo má děti, ten ví, jak trne pokaždé, kdy se potomek přiblíží k drahé váze nebo v muzeu k vitríně s drahými exponáty. Kdyby do ní strčil a něco se rozbilo, kde byste na úhradu škody vzali? Díky pojistce na blbost se toho bát nemusíte.

Pojištění odpovědnosti vám kryje záda

Pojistka na blbost se označuje také jako pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a kryje vám záda pro okamžiky, kdy někomu jinému způsobíte újmu. A nemusíte ji způsobit přímo vy, ale klidně i další členové vaší domácnosti včetně dětí, případně když škodu způsobíte svým majetkem (například když vám spadne taška ze střechy, která spadne někomu na střechu vozidla, nebo když vytopíte sousedy pod vámi).

Víte, že si můžete sjednat nejen pojistku na blbost pro běžný život, ale i pro výkon povolání? Ta se pak vztahuje výhradně na vás a je poměrně běžné, že ji požaduje přímo zaměstnavatel.

Na co se pojištění odpovědnosti vztahuje?

  • Škodu, kterou neúmyslným jednáním způsobíte vy nebo ostatní členové vaší domácnosti někomu jinému.
  • Škodu na movité či nemovité věci, a to včetně poškození, ztráty nebo zničení.
  • Škodu v případě zranění nebo usmrcení zvířete.
  • Újmu na zdraví někoho jiného, kam patří hlavně bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění, duševní útrapy blízkých, pokud dojde k usmrcení člověka nebo k vážnému ublížení na zdraví.
  • V některých případech se pojistka na blbost vztahuje nejen na lidské členy domácnosti, ale i na domácí mazlíčky.

Naopak pojištění nemůžete uplatnit, když škodu způsobíte:

  • Svým vlastním vozidlem (na to se vztahuje povinné ručení, které musí mít sjednané každé vozidlo, které vyráží na pozemní komunikaci).
  • Vašim rodinným příslušníkům nebo sami sobě.
  • Porušením právních předpisů.
  • Úmyslně nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek.
  • Nevztahuje se ani na škody na životním prostředí nebo na podnikatelskou činnost.

Zdroj: fotobanka

Jak si pojištění odpovědnosti sjednat?

Cest k pojistce na blbost je několik, sjednat si ji můžete buď samostatně nebo spolu s pojištěním domácnosti (v takovém případě nejspíš ušetříte na pojistném). V každém případě platí, že zásadní je správně nastavit pojistné limity, tedy výši financí, které pojišťovna v případě pojistné události třetím stranám vyplatí.

Pohlídat byste si měli i platnost pojištění, některé pojišťovny ho omezují jen na ČR, pokud ale jezdíte třeba jen na dovolenou do zahraničí nebo jiné cesty, určitě vsaďte na variantu, která kryje případné škody i tam. Náš tip:Nastavení pojistných limitů nepodceňujte, možná si ani nedovedete představit, jak velkou škodu můžete nechtěně způsobit. Třeba už na začátku zmíněné rozbití exponátu z muzea může vyšplhat na stovky tisíc i pár milionů korun, proto se nastavte pojistné krytí alespoň ve výši 10 000 000 Kč.

Na lyže do českých hor

Kvalitní vybavení na kolo

Zážitky pro muže, ženy, adrenalinové nadšence..